კუთხე

1

კუთხე  _   ერთი წერტილიდან გამოსულ ორ სწორ ხაზს შორის მოქცეული ფართობი

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტებად, სრულდება დაახლოებითი მოძრაობა და ბოლო ფაზაში საჩვენებელი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.