კიტრი

6

კიტრი  _    ერთწლოვანი ბოსტნეული მცენარე მწვანე, მოგრძო ნაყოფით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ხელები ეხება ერთმანეთს, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.