კისერი

5

კისერი  _   ადამიანის ან ცხოველის სხეულის ნაწილი, რომელიც აერთებს თავს ტანთან

 

ერთხელიანი, დინამიკური, მითითებითი ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული, გაშლილი და ზედა ფალანგებში მოხრილია ცერი და საჩვენებელი თითი, სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ და ხელი ეხება ყელს. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.