კითხვა

10

კითხვა  _  შეკითხვა, ისეთი მიმართვა, რომელიც პასუხს მოითხოვს

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური, იკონური ჟესტი, ზევით მიმართულია მარცხენა ხელისგული გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ზემოთ განთავსებულია ქვევით მიმართული მარჯვენა ხელისგული, გაშლილი და ქვევით მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, მარჯვენა ხელით სრულდება კითხვის ნიშნის ტრაექტორიის მოძრაობა მარცხენა ხელისგულის ზედაპირზე. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.