კიდევ

9

კიდევ  _   ხელახლა, ისევ, კვლავ

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ზევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი და ზევით აღმართული თითებით. ბოლო ფაზაში ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.