კითხვა

095

კითხვა   _   დაწერილი ან დაბეჭდილი ტექსტის ამოცნობა (ასოებით)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია სახის წინ განთავსებული ხელისგულები გაშლილი თითებით, ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება განმეორებადი მოძრაობა ზევით-ქვევით.  ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.