ჯიბე

1

ჯიბე  _ ტანსაცმელზე მიკერებული პატარა პარკი რამის ჩასადებად

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, გაშლილი და ქვევით მიმართული თითებით ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, სრულდება მოძრაობა ქვევით, ხელი ეხება გვერდს. ჟესტი წარმოდგენილია წელის დონეზე.