ჯამი

8

ჯამი _  მიმატების შედეგად მიღებული რიცხვი, რისამე საერთო რაოდენობა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ირიბ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით,

ორივე ხელით სინქრონულად სრულდება მოძრაობა ერთმანეთისკენ, ბოლო ფაზაში ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს და ხელები ერთმანეთს მსუბუქად ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.