ინტელექტი

7

ინტელექტი    ადამიანის აზროვნების უნარი, გონება, ჭკუა, გონებრივი განვითარების დონე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია სხეულისკენ, შუბლს ეხება გაშლილი საჩვენებელი თითი, გაშლილია ცერი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, სრულდება ირიბი ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით და მარცხნივ. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.