ინტერნაციონალური

8

ინტერნაციონალური  საერთაშორისო

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ და ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ფართოდ  გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული, მონაცვლეობითი  მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის  დონეზე.