იგი

8

იგი    მესამე პირის ნაცვალსახელი

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია წინ და ქვევით, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.