იდილია

5

იდილია   მყუდრო, უშფოთველი, აუმღვრეველი ყოფა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, დიაგონალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთისკენ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ერთმანეთის მიმართულებით: მარჯვენა ხელი მარცხნივ და ქვევით გადაადგილდება, მარცხენა მარჯვნივ  და ზევით, ბოლო ფაზაში ერთმანეთთან ახლოს განთავსებულია ხელისგულები, ცერები ეხება გაშლილი თითების წვერებს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის  დონეზე.