ჰიმნი

7

ჰიმნი _  საზეიმო საგალობელი (მიღებული სახელმწიფოებრივი ერთიანობის სიმბოლოდ)

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.