გუნდა

1

გუნდა      ბურთივით დამრგვალებული თოვლი  (ცომი, მიწა)

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური, პანტომიმური ჟესტი, ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, სრულდება პოზიციათა განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.