განზე

5

განზე     გვერდზე, გვერდით, ცოტა იქით, მოშორებით განდგომა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, მუშტად შეკრული თითებით და ზევით აწეული ცერებით ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, მარცხნივ გაწეული ხელები ახლოსაა ერთმანეთთან მიტანილი, მარჯვენა ხელით სრულდება რკალური  ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.