განვლილი

4

განვლილი იხ. გავლილი

გავლილი    გადაადგილებული, გასული. ვინც ან რამაც გაიარა, სვლით ადგილგადანაცვლებული 

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები გაშლილი თითებით მიმართულია წინ, თითები მიმართულია მარცხნივ, სრულდება მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით მარჯვნივ; ბოლო ფაზაში ხელისგულები გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, თითები მიმართულია მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.