გამოღმა

9

გამოღმა    აქეთა მხარე, აქეთა ნაპირი, აქეთა კიდე

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, სრულდება მოძრაობა სხეულისკენ რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.