გამოქვეყნება

8

გამოქვეყნება     დაბეჭდვა, გავრცელება, გახმაურება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელი იდაყვში მოხრილია, ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, შუა თითი და ცერი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება მოძრაობა წინ რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მხრების დონეზე.