გამოყენება

10

გამოყენება      მოხმარება, სარგებლობა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია ქვევით, ცერი და საჩვენებელი  თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით, ხელი ეხება მკერდს. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.