გადაჭრა

10

გადაჭრა   ხის მოჭრა, გადაკვეთა

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი  „მსხვილი“ ხელისგულები ერთმანეთისკენაა მიმართული, წრიულად მოხრილი თითებით გამოსახულია ღია წრეები; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „მოჭრა“ მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, იმავე კონფიგურაციით ზემოთ განთავსებული მარცხენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, მარჯვენა ხელი მარცხნივ მოძრაობს. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.