გადაჭრა

8

გადაჭრა  მაკრატლით ნაწილის მოჭრა,  გადაკვეთა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია მარჯვნივ, ცერი, საჩვენებელი და შუა თითები ფართოდაა გაშლილი, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია, ხელი წინ გადაადგილდება და გადაშლილი თითები ერთმანეთს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.