გადაჭრა

1

გადაჭრა      გაჭრა, გახერხვა

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, მარცხენა ხელის თითები ოდნავ მოხრილია ფალანგებში, მარჯვენა ხელი მარცხნივ და ქვევით გადაადგილდება რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.