გადაფარვა

2

გადაფარვა   რამის ზემოდან დაფარვა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული ქვევით და მარჯვნივაა მიმართული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.