გააზრებული

4

გააზრებული     მოფიქრებული, მოსაზრებული

 

რთული ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „ფიქრი“ /„აზრი“ ხელისგული მიმართულია ქვევით, გაშლილი საჩვენებელი თითი ეხება საფეთქელს, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „წინადადება“ ვერტიკალზე ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები: მარჯვენა ქვევითაა მიმართული, მარცხენა ზევით, ცერები და საჩვენებელი თითები ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ხელები ერთმანეთს მსუბუქად ეხება, ხდება პოზიციათა მონაცვლეობა: მარჯვენა ხელისგული ზევითაა მიმართული, მარცხენა ქვევით; ჟესტის ბოლო ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უკვე“   სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, სრულდება რკალური ტრაექტორიის მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახის, მხრებისა და მკერდის დონეზე.