ბიუსტი

89

ბიუსტი   _  ქანდაკება, რომელიც გამოსახავს ადამიანის სახესა და ტანს წელს ზევით

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, წინ მიმართულია ხელისგული, გაშლილია ცერი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით ტალღური  ტრაექტორიით, მომდევნო ფაზაში ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით, სრულდება მოძრაობა მარჯვნივ. ჟესტი წარმოდგენილია  სახისა და მკერდის  დონეზე.