ბეზღება

51

ბეზღება _  დასმენა, დაბეზღება

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული პირთან მიტანილი, მოხრილი თითებით, ხელი წინ მოძრაობს და ბოლო ფაზაში  ხელისგული გაშლილი თითებით მიმართულია ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.