ბევრჯერ

50

ბევრჯერ  _  მრავალჯერ, მრავალგზის, ხშირად

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ბევრი“ _  ქვევით მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ხელი ეხება სახეს და მარჯვნივ მოძრაობს ნიკაპის გასწვრივ;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური ფორმა, წინ მიმართულია ხელისგული გაშლილი თითებით, ცერი და შუა თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, სრულდება მოძრაობა რკალური ტრაექტორიით ქვევიდან ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია სახისა და მკერდის დონეზე.