ბელი

1.2

ბელი   დათვის ნაშიერი

 

ორხელიანი სიმეტრიული დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ცხოველი“ / „დათვი“ – ქვევით და სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და  ოდნავ მოხრილი თითებით, სრულდება განმეორებადი წრიული მოძრაობა; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, სტატიკური  სიტყვა-ჟესტი „პატარა“ – ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები ერთმანეთთან შეტყუპებული გაშლილი და ფალანგებში მოხრილი თითებით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.