აზრიანი

azriani

აზრიანი  _  დაფიქრებული, გონივრული

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „აზრი“ _ ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები ერთად მოხრილია ზედა ფალანგებში და ცერი ეხება საჩვენებელი თითის წვერს, ხელი თითების წვერებით ეხება საფეთქელს; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა- ჟესტი „ჩამოწერა“ / „ჩამოყალიბება“ _ წინ მიმართულია ხელისგულები, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს და სპირალური ტრაექტორიით ხელები ქვევით მიემართება.  ჟესტი სრულდება სახისა და მკერდის დონეზე,