აზოტი

azoti

აზოტი  _  ქიმიური ელემენტი, ჰაერის ერთ-ერთი ძირითადი შემადგენელი ნაწილი, უსუნო, უფერო აირი (გაზი), რომელიც არ იწვის

 

წარმოდგენილია „ა“ და „ქ“ დაქტილები („აზოტი“ და „ქიმია“).

 

)