აზომვა

azomva

აზომვა  _  ზომის აღება, მოზომვა, გაზომვა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები მიმართულია წინ, ცერი და საჩვენებელი თითის წვერები ერთმანეთს ეხება, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება განმეორებითი, მონაცვლეობითი მოძრაობა  ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.