აჟურში ყოფნა

67

აჟურში ყოფნა  (აჟურში მოყვანა)   მოგვარება, მოწესრიგება

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები სახისკენაა   მიმართული ფართოდ გაშლილი თითებით, ხელები მსუბუქად ეხება სახეს და რკალური ტრაექტორიით ქვევით მოძრაობს.  ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.