აპრილი

66

აპრილი წელიწადის მეოთხე თვე

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა  მიმართული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი  თითები შეკრულია მუშტებად, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, მონაცვლეობითი მოძრაობა ზევით-ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.