არსება

25

არსება სულდგმული, ქმნილება, რაც არსებობს

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და ერთმანეთთან შეტყუპებული თითებით, ხელები ერთმანეთისკენ მოძრაობს და ხელისგულები  განმეორებადი მოძრაობით ეხება ერთმანეთს. ჟესტი სრულდება  სახის დონეზე.