არსად

24

არსად არც ერთ ადგილას, არც ერთ მხარეს

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მიმართულია  სხეულისკენ, შეტყუპებული და წრიულად მოხრილი თითების განლაგებით გამოსახულია ღია წრე, ხელი ეხება ყელს და ქვევით მოძრაობს, ბოლო ფაზაში  მუშტად შეკვრულია თითები. ჟესტი სრულდება მხრებისა და მკერდის დონეზე.