არქაული

29

არქაული  ძველი, ძველებური

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი,  ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია სხეულისკენ, ხელი ეხება ლოყას და ქვევით მოძრაობს, ბოლო ფაზაში გაშლილი და ზევით აღმართულია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები მუშტადაა შეკრული, საფეთქელთან სრულდება განმეორებითი მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.