არმია

22

არმია სახელმწიფოს მთელ შეიარაღებულ ძალთა ერთობლიობა, ჯარი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით მიმართულია სხეულისკენ და ეხება მკერდს, ბოლო ფაზაში წინ მიმართულია ხელისგული და გაშლილი თითებით ხელი ეხება შუბლს. ჟესტი სრულდება მკერდისა და სახის დონეზე.