არითმეტიკა

20

არითმეტიკა  მათემატიკის დარგი, რომელიც შეისწავლის რიცხვებს და ოთხი სახის მოქმედებას მათზე

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „უჯრა“ –  ხელისგულები ქვევითაა მიმართული ერთმანეთის პარალელურად, ხელები გაშლილი თითების მონაცვლეობითი რხევით წინ მიემართება; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ანგარიში“ – ხელისგული ზევითაა მიმართული, გაშლილი თითების წვერებს ცერი ეხება განმეორებითი მოძრაობით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.