არეული

19

არეული  მოუწესრიგებელი, ერთმანეთში შერეული სხვადასხვა რამ

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით მიმართულია სხეულისკენ, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა; მომდევნო ფაზაში ხელისგულები ქვევითაა მიმართული  გაშლილი და ფალანგებში ოდნავ მოხრილი თითებით, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, სინქრონული მოძრაობა წინ და უკან. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.