ანუ

57

ანუ    იხმარება მსგავსი მნიშვნელობის მქონე სიტყვების დასაკავშირებლად

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ხელისგულები ერთმანეთისკენაა  მიმართული, გაშლილი და წინ მიმართულია საჩვენებელი თითები, დანარჩენი  თითები შეკრულია მუშტებად, ხელები რკალური ტრაექტორიით სინქრონულად გადაადგილდება მარცხნიდან მარჯვნივ. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.