ანჩხლი

58

ანჩხლი ავი, გაბრაზებისას თავშეუკავებელი, კაპასი

 

ორნაწილიანი, დინამიკური ჟესტის პირველი ნაწილია ორხელიანი, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „კაპასი“ წინ მიმართულია ხელისგულები გაშლილი თითებით, ცერები საფეთქლებზეა მიდებული; ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერით და საჩვენებელი თითით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.