ანტიკური

55

ანტიკური    ძალიან ძველი

 

ორნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ძველი“ ხელისგული სახისკენაა მიმართული, თითები შეკრულია მუშტად, საფეთქელთან ხელი სახეს ეხება და ქვევით  მოძრაობს;  ჟესტის მეორე ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადრინდელი“ ხელისგული სახისკენაა მიმართული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, საჩვენებელი თითი წინ და უკან მოძრაობს რკალური ტრაექტორიით. ჟესტი სრულდება სახის დონეზე.