ანტენა

54

ანტენა რადიოდანადგარის ნაწილი, რომელიც იჭერს რადიოტალღებს

 

ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური, იკონური ჟესტი, წინ მიმართული მარჯვენა ხელისგული გაშლილი თითებით, ხელი ეყრდნობა იდაყვის ქვეშ ამოდებულ პასიურ მარცხენა ხელს, სხეულისკენ მიმართულია მარცხენა ხელისგული მუშტად შეკრული თითებით. ჟესტი სრულდება მკერდის დონეზე.