ანიმაცია

46

ანიმაცია   კინოხელოვნება, რომელიც მიმართავს ნახატებისა თუ თოჯინების გაცოცხლება-ამოძრავებას

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, სხეულისკენ მიმართულია ხელისგული, ცერი ეხება გაშლილი თითების წვერებს, სრულდება განმეორებადი მოძრაობა წინ და უკნ, და ხელი ეხება საფეთქელს. ჟესტი წარმოდგენილია სახის დონეზე.