ანაზდად

24

ანაზდად   უეცრად, მოულოდნელად, უცაბედად, შემთხვევით

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი, ერთმანეთისკენ მიმართულია ხელისგულები, ცერი და საჩვენებელი თითები კრავს ზევით მიმართულ წრეებს, დანარჩენი თითები გაშლილია, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ქვევით და ბოლო ფაზაში ქვევით მიმართულია ხელისგულები ფართოდ გაშლილი თითებით.  ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე ოდნავ ქვევით.