ანატომია

33

ანატომია    მეცნიერება, რომელიც სწავლობს ცოცხალი ორგანიზმის (ადამიანის) აგებულებას

 

სამნაწილიანი ჟესტის პირველი ნაწილია ერთხელიანი, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ადამიანი“ ხელისგული მიმართულია წინ, გაშლილი ცერი და საჩვენებელი თითებით ღია წრეა გამოსახული, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად, სრულდება მოძრაობა ქვევით; ჟესტის მეორე ნაწილია ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური სიტყვა-ჟესტი „ორგანიზმი“ ხელისგულები მიმართულია ქვევით, გაშლილი ცერი და  საჩვენებელი თითი ერთმანეთს წვერებით ეხება, დანარჩენი თითები მუშტებადაა შეკრული, ორივე ხელით სრულდება განმეორებადი, წრიული მოძრაობა და ხელები ეხება მკერდს; ჟესტის ბოლო ნაწილია ორხელიანი, ასიმეტრიული, სტატიკური სიტყვა-ჟესტი „შესახებ“ მარჯვენა ხელისგული მიმართულია ქვევით, მარცხენა ზევით, ხელები ერთმენეთს საჩვენებელი თითებით ებმის ჯაჭვურად, დანარჩენი თითები ჩაკეცილია. ჟესტი სრულდება მხრებისა და მკერდის  დონეზე.