ამათ

amaT

ამათ  _ „ესენი“ ნაცვალსახელის მოთხრობითი ბრუნვის ფორმა

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული ზევით და სხეულისკენაა მიმართული, გაშლილი და ზედა ფალანგებში ერთად მოხრილი თითები ზევით მიემართება, სრულდება მოძრაობა წინ. ჟესტი წარმოდგენილია მხრების დონეზე.