ამას

amas

ამას  _ „ეს“ ნაცვალსახელის მიცემითი ბრუნვის ფორმა

 

ერთხელიანი, სტატიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მარცხნივაა მიმართული, გაშლილია საჩვენებელი თითი, დანარჩენი თითები შეკრულია მუშტად. ჟესტი სრულდება მარცხენა მხართან.