ამაღლება

amaRleba

ამაღლება  _  ვინც ან რაც აამაღლეს ან ამაღლდა‚ მაღალი გახდა

 

ორხელიანი, სიმეტრიული, დინამიკური ჟესტი,ზევით მიმართულია ხელისგულები გაშლილი და წინ მიმართული თითებით, ორივე ხელით სრულდება სინქრონული მოძრაობა ზევით. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდისა და მხრების დონეზე.