ამაყი

amayi

ამაყი  _ საკუთარი ღირსების გრძნობით გამსჭვალული, თავმომწონე‚ ქედმაღალი‚ ამპარტავანი

 

ერთხელიანი, დინამიკური ჟესტი, მარჯვენა ხელისგული მიმართულია მარცხნივ, თითები მუშტადაა შეკრული და ცერი ზევითაა წამოწეული, სრულდება მოძრაობა ზევით და ხელი მკერდს ეხება. ჟესტი წარმოდგენილია მკერდის დონეზე.